Increase your chances for future transportation processes.
With us you will always be active!

0
Public loads
0
Public Truck
0
User
0
Company Profile

Freight Exchange

Seecargo is an international platform that helps carriers find cargo to be transported and exporters or importers find trucks to transport their cargo. For our customers, this means they can solve their logistics challenges with Seecargo in smartest way, secure and simple way.

you have loads to transport

Via our platform, companies can search and find the variety of all transport services anytime and anywhere. We offer you reliable cooperation in logistics!

you have a truck

With us you have permanent, safe and correct activities. Save time and money by efficiently managing your activities.
Make your truck available and find your next load

WITH SEECARGO YOU WIN

Security controls included

We manually check all registered companies, companies that register with false data will be deleted from our system and can not be registered again.

Serious partner

Merr oferta të shpejta nga partnerë të besueshëm, me mundësin për të komunikuar mes vete dhe për të arritur një marrëveshje në kohë reale.

Advanced system

Ne kemi një sistem të avancuar të bashkëpunimit dhe njoftimeve të ngarkesave.

No software installation

Seecargo.net operon si një faqe në internet dhe nuk kërkon instalimin e softuerit shtesë. Kjo do të thotë se është në dispozicion kudo, në çdo kohë, në çdo pajisje të lidhur me internet.

Increasing profitability

Rritja graduale e qarkullimit përmes kontaktit me një rrjet biznesi në rritje të shpejt dhe të sigurt.

Payment guarante

Merr oferta të shpejta nga partnerë të besueshëm, me mundësin për të komunikuar mes vete dhe për të arritur një marrëveshje në kohë reale.

Client